top of page
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
Search

Lập bảng Tài sản, vỡ lòng Tài chính cá nhân | Tâm Sự Chứng Khoán

Có bạn người đeo hàng hiệu từ đầu đến chân, nước hoa hạng sang thơm nức cả khu nhà, một bước ra đường cũng xe hơi, kẻ đưa người đón. Thế nhưng sức khỏe tài chính thì vay nợ tới 80% tổng tài sản.


Các khoản chi tiêu dùng thẻ tín dụng, vay tiêu dùng được sử dụng tối đa. Tới nước này rồi, mỗi tháng phải trả gốc và lãi tới cả trăm triệu đồng. Và lại rơi vào cảnh rỗng túi mang nợ, nghèo sang chảnh.


Bước đầu tiên để xây dựng tài sản là thống kê rõ ràng, trung thực những tài sản và khoản nợ mà mình đang có bạn nhé.


Form lưu trữ ở đây


https://share.hsforms.com/1in2bIbAbTQOtYCWaZl_Xgw2n1gz


Video Youtube396 views1 comment
bottom of page